Open Source software

Een woordje over Open Source software.

Open Source software (soms ook openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de broncode en bepaalde andere rechten, die normaal alleen voor copyright-houders beschikbaar zijn, worden vrijgegeven.
Dit geeft gebruikers de kans om de software te bestuderen, aan te passen en dus te verbeteren.
bron: Wikipedia

Het gebruik van Open Source software heeft als grote voordeel dat er geen licensiekost, en de daarbij gaande angst, aan verbonden is. De software mag ten allen tijde gecopieerd, geïnstalleerd en overgezet worden naar andere besturingssystemen.

In alle oplossingen gebruikt studioAW Open Source software.