Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website ; studioAW

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;

  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

- De persoonsgegevens die u aan de eigenaar verstrekt, worden desgevallend opgenomen in één of meerdere bestanden. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de dienstverlening en de werking van de eigenaar en voor de uitvoering van gevraagde diensten.
- U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en ze te laten verbeteren.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

- Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) is altijd een voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.
- Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, met name - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen, … zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten.

Aansprakelijkheid


Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. studioAW kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.
- studioAW is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.
- Zij is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.
- Zij is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.
- Zij is niet aansprakelijk indien u schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.

Afspraken hardware/websiteprovider

Door van onze diensten gebruik te maken onderschrijft de bezoeker het feit dat in geen van de in de site vermelde oplossingen hardware moet verstrekt worden door de eigenaar. Alle oplossingen voorgesteld op de site zijn software oplossingen.
Voor website-oplossingen onderschrijft de bezoeker het feit dat in geen van de in de site vermelde oplossingen de eigenaar als websiteprovider als dusdanig optreedt. Iedere uitzondering op bovenstaande moet contractueel vastgelegd worden.

 

Componenten gebruikt in de geleverde websites en projecten : 

Onderstaande componenten worden gebruikt in de meerderheid van de projecten  :

Filezilla

Artisteer

Inkscape

Dreamweaver

TextWrangler

Notepad++

VirtualBox

ietester

Dia (http://live.gnome.org/Dia)

Joomla package / mysql / php

Joomla componenten :

- Portfolio Zen

- JCE editor

- Simple picture slideshow

Hattori_Hanzo-webfont  -> fontsquirrel (www.fontsquirrel.com)

http://www.fontsquirrel.com/license/Hattori-Hanzo

- Collector extension : http://www.steevo.fr/en/